Voorwaarden

Voorwaarden

Bestelling 
De Algemene Leveringsvoorwaarden van Borduurstudio Hoekstra zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Leveringsvoorwaarden. Wij verwerken de bestelling nadat deze aan ons is door gegeven via de website en is betaald. 

Betaling 
Betaling geschiedt middels vooruitbetaling via Ideal op NL48RABO0157776093 t.n.v. Borduurstudio Hoekstra te Bovensmilde.

Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen verzonden. 

Prijzen 
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Borduurstudio Hoekstra kan haar prijzen te allen tijde aanpassen. 

Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Borduurstudio Hoekstra zijn voldaan. 

Leveringstermijn 
Borduurstudio Hoekstra streeft er naar om de artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Deze levertijden zijn echter indicatief en zijn dus nimmer fataal. 

Bezorging en verzendkosten 
Bezorging wordt verzorgd door Post NL, met een standaard tarief van € 6,75 per pakket per adres. Indien gewenst, kunt u de bestelling ook afhalen. In dat geval betaalt u geen verzendkosten. Voorwaarde is dat u eerst contact opneemt via info@borduurstudiohoekstra.nl om hiervoor een afspraak te maken.

Retourzendingen 
Indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen na levering te retourneren, volgens de wet recht koop op afstand. De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal  Borduurstudio Hoekstra niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Al betaalde bedragen worden binnen 14 dagen geretourneerd. Bestellingen die speciaal voor u op naam zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.
Wilt u iets retour zenden, stuur dan vooraf een e-mail naar info@borduurstudiohoekstra.nl met de reden van retour zenden en het factuurnummer. Vermeld tevens het bank- of gironummer waar Borduurstudio Hoekstra het bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet door Borduurstudio Hoekstra gecrediteerd. 

Klachtenafhandeling 
Borduurstudio Hoekstra streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt  Borduurstudio Hoekstra daar graag van op de hoogte gebracht.  Borduurstudio Hoekstra zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen. 

Elektronische communicatie 
Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is  Borduurstudio Hoekstra niet aansprakelijk. 

Aansprakelijkheid 
De (handgemaakte) producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Borduurstudio Hoekstra is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door het Borduurstudio Hoekstra geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het  betreffende artikel heeft betaald.